top of page

Meer informatie voor ouders & scholen

website-afbeelding-10.png

Voor ouders

website-afbeelding-11.png

Voor scholen

Maak je je zorgen over de ontwikkeling van je kind? Heb je zelf een steuntje in de rug nodig bij de opvoeding? Of het nu te maken heeft met leerstof op school, de sociale ontwikkeling van je kind of met opvoedkundige vraagstukken, ik help graag met een professionele, objectieve kijk en een persoonlijke aanpak.

Soms is er met een leerling of student al een traject voor extra begeleiding afgelegd, maar heeft dat niet het gewenste resultaat gehad. Het is goed mogelijk dat dan juist een persoonlijke benadering buiten de klassensituatie om de oplossing kan bieden. Lees meer over hoe begeleiding hierbij kan helpen

website-afbeelding-10.png

Voor ouders

Met school

In situaties waarbij in samenwerking met de school vastgesteld wordt dat jouw zoon of dochter andersoortige of aanvullende begeleiding nodig heeft is een samenwerkingsvorm met alle betrokkenen de beste optie. Mijn doel is altijd om op één lijn te komen met ouders, leerkrachten en andere begeleiders, zodat jouw kind zo goed mogelijk tot zijn recht komt. Het kan dan de school zijn die mijn hulp inroept, maar ook jullie als ouders kunnen daarvoor het initiatief nemen. De begeleiding kan bij jullie thuis, op school of in mijn praktijk.

Passend onderwijs

Ben je in het kader van passend onderwijs op zoek naar de juiste plek voor je kind of zijn er daardoor problemen ontstaan op de huidige school van je kind? Mijn onafhankelijke advies kan je dan verder helpen. Ook kan ik zo nodig bemiddelen tussen ouders en school.

Thuis

Soms is er op school al een traject van extra begeleiding geweest en heeft dit niet het gewenste effect gehad. Je kunt er als ouder dan voor kiezen om mijn begeleiding op persoonlijke titel in te zetten. Contact met school is dan uitsluitend in overleg met ouders. De begeleiding kan dan bij jullie thuis of in mijn praktijk, maar in overleg is op school natuurlijk ook mogelijk.

Gezin

Ook als je vastloopt in de omgang met je kind (ook in het geval van diagnoses -of het vermoeden daarvan- zoals autisme, ad(h)d, etc.) kan ik helpen met tips om de rust in het gezin te laten terugkeren. Gerichte begeleiding van jullie kind kan daar desgewenst op aansluiten. Ik informeer je graag over alle mogelijkheden!

Een-op-een begeleiding

Een persoonlijke benadering buiten de klassensituatie om kan vaak de juiste oplossing bieden. Mijn begeleiding concentreert zich op de leerling of student als spin in het web met als doel om mijn communicatieve vaardigheden en vakkennis te combineren met de deskundigheid en wensen van de leerkracht of docent. Samen kunnen we er op die manier voor zorgen dat de leerling of student optimaal tot zijn recht komt binnen het onderwijs. De begeleiding kan op school, in de thuissituatie of in mijn praktijkruimte plaatsvinden.

website-afbeelding-11.png

Voor scholen

Désirée houdt de motivatie bij haar leerlingen hoog doordat zij hen positief stimuleert, de waarde van elk kind ziet en erkent. Haar kennis en kunde is actueel en past bij de actualiteit van vandaag.

Marc Peeters (via LinkedIn) – psychiatrisch verpleegkundige, coach, trainer en ouder van 2 kinderen die door VRTC zijn begeleid

Desirée gaat in op de hulpvragen van de kinderen, werkt planmatig, heeft regelmatig contact met de personen met wie de kinderen te maken hebben. Handelingsplannen worden up-to-date gehouden.

Jacqueline Hanffonderwijsondersteuner

Groepsbegeleiding

Daarnaast behoort ook het begeleiden van groepjes leerlingen tot de mogelijkheden. Hierbij kun je denken aan remedial teaching of preteaching voor reken- of taalonderdelen, maar ook aan coaching met betrekking tot bijvoorbeeld faalangst, zelfvertrouwen en weerbaarheid. De begeleiding vindt dan plaats op de schoollocatie, kan zowel binnen als buiten de schooluren gepland worden en je kunt desgewenst je eigen lesstof, methode of verwerkingsmateriaal aanleveren. Financiering in samenwerking met de ouders van de betreffende leerlingen kan een goede manier zijn om samen de kosten zo laag mogelijk te houden.

Coaching van collega's

De combinatie van een objectieve blik en ruime onderwijservaring kan nét het accent geven dat klassenmanagement soepeler laat verlopen. De coaching kan een leerling of student die door mij individueel begeleid wordt als middelpunt hebben, maar het kan ook naar aanleiding van hulpvragen die in de klassensituatie zijn ontstaan, bijvoorbeeld in het kader van passend onderwijs. Uiteraard vindt de begeleiding in dat geval plaats op de schoollocatie.

Er zijn vele scenario’s denkbaar, dus neem gerust contact op voor meer informatie over de mogelijkheden voor jouw school of klas!

Voor ouders
Voor scholen

Désirée speelde een belangrijke rol bij mijn opgroeien en ontwikkeling: zij zag dat ik slimmer was dan ik zelf dacht en hielp mij dit naar buiten te brengen. Met als resultaat een sterker zelfbeeld waar ik tot op heden plezier van heb.

Micha Peetersoud-leerling

Désirée heeft met het leren ‘leren’ onze zoon erg goed geholpen, daar kunnen ze op school veel meer aandacht aan schenken naar mijn idee. Nogmaals bedankt!

Tamara Schreuder  – trotse moeder

website-afbeelding-01.png

Velthuis Remedial Teaching & Coaching

Persoonlijke begeleiding op maat

Wolsinkweg 5A

7256 KA Keijenborg

website-afbeelding-02.png

Het SAG is een groot netwerk waarin ik mijn kennis en ervaring kan delen, kan overleggen met andere autisme-specialisten en op de hoogte blijf van nieuwe ontwikkelingen.

bottom of page