top of page

Coronamaatregelen

I.v.m. het coronavirus gelden in de praktijk de volgende maatregelen:

Afstand

  • Er wordt zoveel mogelijk 1,5 meter afstand gehouden tussen begeleider en leerlingen/studenten en hun ouders. Onderling worden de voor de betreffende onderwijsvorm geldende regels over afstand houden toegepast.

  • Alleen leerlingen of studenten, geen ouders.

  • In de praktijkruimte worden in principe alleen de leerlingen uit primair en voortgezet onderwijs of studenten uit het beroepsonderwijs toegelaten die aan de sessies deelnemen. Ouders wordt gevraagd buiten afscheid te nemen of te wachten en daarbij 1,5 meter afstand te houden tot eventueel aanwezige andere volwassenen.

  • Met wederzijds goedvinden kan, als de situatie zich daarvoor leent, van deze regel eventueel worden afgeweken.


Overleg
Mondeling overleg bij voorkeur kort met 1,5 meter afstand. Voor overleg dat meer tijd kost moet een afspraak worden gemaakt óf dit vindt plaats via mail, telefoon, beeldbellen of WhatsApp.

Groep begeleiden
Begeleiding van groepjes leerlingen/studenten is mogelijk, waarbij de voor de betreffende onderwijsvorm geldende regels over afstand houden worden toegepast.

Gebruik van materialen
Leerlingen/studenten maken gebruik van een extra computerscherm met toetsenbord en muis.

Door leerlingen/studenten gebruikte materialen worden na gebruik schoongemaakt.

Kuchscherm
In combinatie met het houden van 1,5 meter afstand wordt gebruik gemaakt van een doorzichtig scherm dat is opgehangen tussen de werkplekken van begeleider en leerlingen/studenten.

Hygiëne

  • Zowel begeleider als leerlingen/studenten wassen grondig hun handen voordat ze naar de praktijkruimte komen.

  • Bij aankomst en vertrek reinigen alle aanwezigen hun handen met in de praktijk aanwezige desinfecterende gel.

  • Lichamelijk contact wordt vermeden.

  • Hoesten en niezen gebeurt in de elleboog.

  • De praktijkruimte wordt regelmatig schoongemaakt.


Begeleiding bij leerlingen thuis
Begeleiding kan in onderling overleg bij leerlingen/studenten thuis plaatsvinden.


Bij klachten geen begeleiding
Zowel voor de begeleider als voor de leerlingen/studenten geldt dat fysieke begeleiding niet door kan gaan als er klachten zijn als verkoudheid, niezen, hoest, keelpijn of koorts bij henzelf of bij mensen in hun directe omgeving.

Bij afzegging i.v.m. deze klachten op zo kort mogelijke termijn wordt de sessie niet in rekening gebracht.

website-afbeelding-01.png

Velthuis Remedial Teaching & Coaching

Persoonlijke begeleiding op maat

Wolsinkweg 5A

7256 KA Keijenborg

website-afbeelding-02.png

Het SAG is een groot netwerk waarin ik mijn kennis en ervaring kan delen, kan overleggen met andere autisme-specialisten en op de hoogte blijf van nieuwe ontwikkelingen.

bottom of page