top of page

Privacybeleid

Velthuis Remedial Teaching & Coaching te Keijenborg is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Velthuis Remedial Teaching & Coaching,
Wolsinkweg 5A, 7256 KA Keijenborg
info@velthuisremedialteaching.nl
tel. 06 18626945 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Velthuis Remedial Teaching & Coaching verwerkt uw persoonsgegevens met uw schriftelijk bevestigde toestemming. Deze gegevensverwerking is nodig om onze overeenkomst met u na te kunnen komen.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Personalia (voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum)

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Velthuis Remedial Teaching & Coaching heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@velthuisremedialteaching.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Velthuis Remedial Teaching & Coaching verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om onze dienstverlening optimaal af te kunnen stemmen op de cliënt;

 • Voor het afhandelen van uw betaling;

 • Om contact met u te kunnen opnemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. 


Geautomatiseerde besluitvorming
Velthuis Remedial Teaching & Coaching neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Velthuis Remedial Teaching & Coaching) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Velthuis Remedial Teaching & Coaching bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.


Wij hanteren onderstaande bewaartermijnen voor de verschillende categorieën van persoonsgegevens:

 • Personalia: 5 jaar
  Reden: om onze overeenkomst met u na te kunnen komen en u nazorg te kunnen verlenen

 • Adresgegevens: 5 jaar
  Reden: om onze overeenkomst met u na te kunnen komen en u nazorg te kunnen verlenen

 • Telefoonnummer: 5 jaar
  Reden: om onze overeenkomst met u na te kunnen komen en u nazorg te kunnen verlenen

 • E-mailadres: 5 jaar
  Reden: om onze overeenkomst met u na te kunnen komen en u nazorg te kunnen verlenen

 • Financiële administratie: 7 jaar
  Reden:om te voldoen aan de verplichtingen die de Belastingdienst stelt aan ondernemers.


Delen van persoonsgegevens met derden
Velthuis Remedial Teaching & Coaching verstrekt uitsluitend met uw schriftelijke toestemming uw gegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
Velthuis Remedial Teaching & Coaching gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn nodig voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Velthuis Remedial Teaching & Coaching. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde persoon of organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@velthuisremedialteaching.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan uw identiteitsbewijs), het nummer van uw identiteitsbewijs en uw Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar altijd binnen vier weken, op uw verzoek. Velthuis Remedial Teaching & Coaching wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Velthuis Remedial Teaching & Coaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@velthuisremedialteaching.nl.

website-afbeelding-01.png

Velthuis Remedial Teaching & Coaching

Persoonlijke begeleiding op maat

Wolsinkweg 5A

7256 KA Keijenborg

website-afbeelding-02.png

Het SAG is een groot netwerk waarin ik mijn kennis en ervaring kan delen, kan overleggen met andere autisme-specialisten en op de hoogte blijf van nieuwe ontwikkelingen.

bottom of page